4η/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 31-3-2021 και ώρα 19:30.

Συνεδρίαση

Αποφάσεις 4ης/2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1ο Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021. (Απόφαση 24/2021).
2ο Λήψη απόφασης για έγκριση της 2/2021 απόφασης του ΔΣ του ΟΠΚΑΠ που αφορά στην άσκηση ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμ. 6838/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Απόφαση 25/2021).
3ο Λήψη απόφασης για απαλλαγή δημοτικών τελών βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. (Απόφαση 26/2021).
4ο Λήψη απόφασης για έγκριση υλοτομίας δέντρων (1 απόφαση ΕΠΖ). (Απόφαση 27/2021).
5ο Λήψη απόφασης για απόρριψη υλοτομίας δέντρων (1 απόφαση ΕΠΖ).  (Απόφαση 28/2021).
6ο Λήψη απόφασης τεκμηρίωσης αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών από τις δημοτικές υπηρεσίες: Α) Μίσθωση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ., Β) Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου οχήματος & Γ) Καθαρισμός φρεατίων. (Απόφαση 29/2021)
1ο εκτός ημερήσιας
διάταξης
Λήψη απόφασης περί ανάληψης κόστους λειτουργίας και συντήρησης του 6ου Γυμνασίου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου. (Απόφαση 23/2021).