4η/2022 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά περιφοράς την Τρίτη 22-2-2022, από ώρα 9:00 έως 13:00.