4η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για 25/1/22 και ώρα 13.00, αναβάλλεται για 27/1/22 την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα της υπ’ Αρ. Πρωτ. 1783/5/21-1-22 ημερήσιας διάταξης, λόγω της κήρυξης της σημερινής ημέρας σε αργία εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που έχουν προκύψει. 

Η 4η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 25-1-2022 και ώρα 13:00.