4η/2022 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων συνεδριάζει διά περιφοράς την Τρίτη 13-9-2022 από ώρα 20:00 έως 22:00.