4η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 4/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τρίτη 31-1-2023 και ώρα 13:00.