4η/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Π.

Τμήμα Πολιτισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει με την Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.