4η/2023 συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων

ΣΕΜ

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 9-6-2023, ώρα 19:30.