51η/2018 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 19-12-2018 και ώρα 13:00.-


Πρόσκληση