51η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη)

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 51η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (έκτακτη) θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, την Παρασκευή 18-11-2022 και ώρα 12:00.