53η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 53η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη 23-11-2022 και ώρα 13:00.