56η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 55η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 12-12-2022 και ώρα 13:00.