57η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 57η/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, τη Δευτέρα 19-12-2022 και ώρα 13:00.