5η/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει διά περιφοράς την Πέμπτη 26-3-2020 και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.-