5η/2020 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει διά περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την Παρασκευή 3-4-2020, ώρα 9:00.-