5η/2021 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 4-8-2021, ώρα 20:30.