5η/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 31-5-2021 και ώρα 9:00.-


Δείτε τη συνεδρίαση