5η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Παρασκευή 9-9-2022 και ώρα 9:30, στο δημοτικό κατάστημα.