5η/2023 και 6η/2023 συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Τμήμα Αθλητισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 2-5-2023:

► Ώρα 15:00 (5η/2023 συνεδρίαση).
► Ώρα 15:15 (6η/2023 συνεδρίαση).