5η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 5/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 6-2-2023 και ώρα 14:00.