5η/2023 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος συνεδριάζει με την Τρίτη 28-3-2023 και ώρα 20:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.