5η και 6η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει, διά τηλεδιάσκεψης, την Πέμπτη 31-3-2022 και ώρα 14:30 (5η συνεδρίαση, ειδική) και ώρα 15:00 (6η συνεδρίαση, τακτική).