6η/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Η Επιτροπή για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, συνεδριάζει την  Τετάρτη 28-8-2019 και ώρα 13:00, στο δημοτικό κατάστημα.-