6η/2019 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.