6η/2020 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει τη Δευτέρα 4-5-2020 και ώρα 15:30, διά τηλεδιάσκεψης.-