6η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Τρίτη 11-10-2022 και ώρα 9:00, στο δημοτικό κατάστημα.