6η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 6/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης τη Δευτέρα 13-2-2023 και ώρα 9:00.