7η/2019 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ, συνεδριάζει την  Τετάρτη 20-11-2019 και ώρα 17:00, στο δημοτικό κατάστημα.-