7η/2022 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Αγίου Δημητρίου συνεδριάζει διά ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 18-10-2022 και ώρα 14:00.