7η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα 20-6-2022 και ώρα 10:30.