7η/2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Κ.Α.Π. (έκτακτη)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας συνεδριάζει εκτάκτως, διά περιφοράς, την Τετάρτη 20-4-2022 και ώρα 11:30 έως 12:30.