7η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η 6/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την Τρίτη 21-2-2023 και ώρα 13:00.