8η/2019 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Δημητρίου συνεδριάζει την Τρίτη 16-4-2019 με μοναδικό θέμα την κατανομή των χώρων και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών από συνδυασμούς και κόμματα κατά την προεκλογική περίοδο.-