8η/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει, στο δημοτικό κατάστημα, την Πέμπτη 2-7-2020 και ώρα 13:00.-