8η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής ΑμεΑ

Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή ΑμεΑ συνεδριάζει την Πέμπτη 8-12-2022 και ώρα 9:00, στο δημοτικό κατάστημα.