8η/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνεδριάζει εκτάκτως στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 5-7-2022 και ώρα 9:0.