8η/2024 Συνεδρίαση(τακτική) του Δημοτικού Συμβουλίου 20 Μαρτίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 20 Μαρτίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΤΑΚΤΙΚΗ 20-03-24