9η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Η 9η/2023 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την Παρασκευή 10-3-2023 και ώρα 13:00.