9η/2023 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (Ειδική)

Περιφέρεια Αττικής

► Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής συνεδριάζει την Τετάρτη 29-3-2023 και ώρα 15:30 δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), για τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας Ζέρβας», στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), και για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

► Θέμα της συνεδρίασης: Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2022 και η έκθεση για τα έτη 2021- 2022 του Περιφερειακού Συντονιστή Κρατικής Αρωγής Περιφέρειας Αττικής.