Ανακαίνιση της παιδικής χαράς Αγίου Βασιλείου

Τεχνική Υπηρεσία

Από τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2023, ξεκινούν εργασίες ανακαίνισης της παιδικής χαράς που βρίσκεται πίσω από τον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου.

► Η παιδική χαρά θα παραμείνει κλειστή μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών.