Ανακήρυξη συνδυασμών κομμάτων για τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Η Περιφερειάρχης Αττικής με την υπ’ αρ. πρ. προκήρυξη γνωστοποιεί τους συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων που ανακηρύχτηκαν για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 για την εκλογική περιφέρεια Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών.-