Ανακοίνωση – Έκκληση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος

Η επιτυχία των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των πολιτών.

Η πιστή συμμετοχή στις γενικότερες υποδείξεις της πολιτείας για αυτοπεριορισμό μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων στο σπίτι είναι απαραίτητη για την ανάσχεση της επέκτασης του ιού.

Παράλληλα, για την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, δεδομένου ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος κατά το επόμενο χρονικό διάστημα θα λειτουργεί με περιορισμένο προσωπικό, λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί, ιδιαίτερα σημαντικές και κρίσιμες είναι και επιπλέον ενέργειες όπως:

  • Δεν κλαδεύουμε και δεν εναποθέτουμε κλαδέματα σε εξωτερικούς χώρους
  • Δεν πετάμε μπάζα
  • Δεν αφήνουμε στα πεζοδρόμια ογκώδη αντικείμενα

Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας εξαρτάται από τη συνεργασία όλων μας.

Δεν φοβόμαστε! 

Προστατευόμαστε!

Συνεργαζόμαστε!

Ασπίδα μας είναι η γνώση και η πρόληψη!