Ανακοίνωση για τα δρομολόγια της Δημοτικής Συγκοινωνίας κατά το μήνα Αύγουστο

Δημοτική Συγκοινωνία

1) Από 1-8-2022 έως και 12-8-2022, δεν θα πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια (13:00 – 18:00) της γραμμής Α΄ της δημοτικής συγκοινωνίας, λόγω Covid – 19.

2)  Καθ’ όλο το μήνα Αύγουστο, δεν θα πραγματοποιηθούν τα απογευματινά δρομολόγια (13:00 – 18:00) της γραμμής Β΄ της δημοτικής συγκοινωνίας.