Ανακοίνωση για τη δήλωση ιδιοκτησίας και διόρθωση τ.μ.

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δίδεται παράταση της προθεσμίας τακτοποίησης των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων των Δήμων μέχρι 30-6-2020.- 

Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, τα αιτήματα για δήλωση ιδιοκτησίας και διόρθωση τετραγωνικών μέτρων θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, στον 3ο όροφο του δημαρχιακού μεγάρου.

Επισυναπτόμενα έγγραφα: τίτλος ιδιοκτησίας, Ε9 και βεβαίωση μηχανικού σε περίπτωση τακτοποίησης αυθαίρετων χώρων.-

Οδηγίες και διάφορα έντυπα