Ανακοίνωση για τη λειτουργία της 1ης ΤΟΜΥ Αγίου Δημητρίου

Λόγω της συμμετοχής της 1ης ΤΟΜΥ Αγίου Δημητρίου στο εμβολιαστικό κέντρο Υμηττού, η δομή θα λειτουργήσει για τους επόμενους μήνες (μέχρι νέας οδηγίας) σε πρωινή βάρδια.
Eπίσης, επισημαίνεται ότι ανάλογα με τον εμβολιαστικό φόρτο και τις αντίστοιχες οδηγίες, για το ανωτέρω διάστημα, η γραμματεία ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Η Συντονίστρια 1ης ΤΟΜΥ Αγίου Δημητρίου
Γιαννούλα Γιαλελή
Παιδίατρος

____________________
1η ΤΟΜΥ Αγίου Δημητρίου
Θεσσαλίας 10 • 17343
Τηλ.: 2109758491