Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Δημοτικών Υπηρεσιών

Δελτίο Τύπου

Με τηλεργασία θα λειτουργήσουν οι δημοτικές υπηρεσίες την Τρίτη 25-1-2022

Προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στο πλαίσιο των οδηγιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες κατά κύριο λόγο συνιστούν την αποφυγή μετακινήσεων, ειδικά για την Τρίτη, 25/1/2022, το Υπουργείο Εσωτερικών συνιστά την παροχή τηλεργασίας από τους/τις υπαλλήλους, των οποίων η φύση των καθηκόντων επιτρέπει την εξ αποστάσεως άσκησή τους.

Η ως άνω τηλεργασία ειδικά για την ημέρα αυτή θα παρασχεθεί, εφόσον συνάδει με τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, ακόμα και για το σύνολο των εργαζομένων εκάστου φορέα και ανεξαρτήτως του ποσοστού τηλεργασίας που έχει καθοριστεί σε κάθε υπηρεσία βάσει του οικείου πλάνου εργασιών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Περισσότερα→