Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, λόγω εργασιών απολύμανσης – απεντόμωσης, το Δημοτικό Κοιμητήριο θα λειτουργήσει από ώρα 7:00 έως 13:30.-