Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Ταμείου του Δήμου

Οικονομική Υπηρεσία

Λόγω μετάπτωσης των οικονομικών δεδομένων,

το Ταμείο του Δήμου δεν θα λειτουργήσει για το κοινό

τη Δευτέρα 2/1/2023 και την Τρίτη 3/1/2023.