Ανακοίνωση για τη μη διαθεσιμότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Υπηρεσίες

Λόγω τακτικών εργασιών αναβάθμισης των δικτυακών υποδομών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023, ώρα 22:00 έως Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2023, ώρα 9:00 δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΨΔ μέσω των υποδομών της.

► Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε ΕΔΩ.