Ανακοίνωση για την αποκομιδή της ανακύκλωσης

Ανακύκλωση

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει ότι κάθε Σάββατο δεν θα πραγματοποιείται αποκομιδή των απορριμμάτων ανακύκλωσης (μπλε κάδοι), αφού το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλωσιμων Υλικών, κάθε Κυριακή παραμένει κλειστό.
Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου να αποφεύγουν την απόρριψη υλικών ανακύκλωσης τα Σάββατα ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα υπερχείλισης των κάδων.-