Ανακοίνωση για την επαναλειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1868/Β΄/17-05-2020, επαναλειτουργούν όλες οι ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, αποκλειστικά και μόνο για ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση, από αθλητές/τριες σωματείων Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Α.Τ.Α.), Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.), ηλικίας δεκατριών ετών και άνω, καθώς και για τους/τις υποψηφίους/ες, μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στις σχετικές οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου.

Ο στίβος του Δημοτικού Σταδίου Αγίου Δημητρίου θα παραμείνει κλειστός για τους πολίτες μέχρι νεοτέρας οδηγίας από το αρμόδιο Υπουργείο.

Κατανοούμε την επιθυμία των συμπολιτών μας να χρησιμοποιήσουν το Δημοτικό Στάδιο για την άθλησή τους, αλλά με γνώμονα την ασφάλεια του συνόλου και την προστασία της υγείας του ατόμου, ακολουθούμε τις αποφάσεις της Πολιτείας.-

Η Πρόεδρος του
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
Βασιλεία Αλεξίου